OASIS OF HOPE

Vårt prosjekt

Mange barn i verden lever under uverdige forhold. Ifølge FN’s barnekonvensjon har alle barn rett til de mest grunnleggende ting, som mat, klær, skolegang og omsorg.

Vårt mål er å bidra til at fattige og foreldreløse barn i Kenya skal få mulighet til skolegang. Dette gjør vi ved å gi dem mat, omsorg og undervisning på Oasis of Hope-skolen hver dag.

Skolen har ca. 240 elever fra babyclass til og med 9. trinn, med en klasse pr. trinn. Skolen har femten lærere og to kokker. Disse gjør alle en fabelaktig innsats for at elevene skal få en god og trygg skolehverdag. Selv om lønna er minimal, står de på hver dag for at elevene skal få mat og undervisning. Mange av barna ser på skolen som sitt hjem, og tilbringer også store deler av helgene på skolen. Her treffer de andre barn å leke med og det er alltid en eller flere lærere tilstede.

Vår nye skole

Selv om vi nå har tak over hodet planlegger vi bygging av en permanent skole.

Mer informasjon om dette finner du her.

Hvor vi holder til

Skolen vår ligger på Mbita vest i Kenya. Mbita er en liten by ved bredden av Viktoriasjøen.

Mat for læring

Ingen klarer å lære på tom mage. Derfor tilbyr skolen vår to måltider til elevene hver dag. For mange er disse måltidene alt de får å spise. Det er ingen selvfølge at de får mat hjemme.

Våre støttespillere

I tillegg til faste givere har vi også andre bidragsytere.

Hovedgården ungdomsskole har Oasis of Hope-skolen som sin fadderskole, og bidrar med et betydelig beløp hvert år.

Heggedal menighet har Oasis of Hope som sitt bistandsprosjekt, og vi mottar offerpenger fra dem to ganger i året.

Mange lever av fiske og småhandel. Likevel er stedet preget av mye fattigdom. Mange barn blir tidlig foreldreløse som følge av HIV/Aids. Dette området er et av de mest belastede HIV/Aids områdene i Kenya. Mange barn blir på denne måten tvunget til å slutte på skolen for å lete etter mat eller skaffe inntektsbringende arbeid. Dette ender ofte i prostitusjon, narkotikamisbruk, uplanlagte svangerskap og at de gifter seg altfor tidlig. Enkelte av disse sårbare barna ender opp på gata uten håp for fremtiden.

Et permanent kjøkkenhus er allerede på plass. Her lages det daglige måltider for mer enn 200 barn.

Vår nye skole tar form

Ved skolestart i januar 2017 tok vi i bruk vår nye skole. Dette er et midlertidig bygg i bølgeblikk, som på sikt skal erstattes av en permanent bygning i murstein. Dette er en prosess vi har startet opp, og byggingen settes igang så snart midlene er på plass.

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen

Kontakt oss

Morellveien 49

1387 Asker

post@oasisofhope.no

Støtt oss

Vi er takknemlige for alle som støtter vårt arbeid.

Bankkonto: 1503 42 70659

Vipps: 12321

Org. nr. 912 880 133

Del

Facebook