November og desember 2017


November var vært en inntektsgivende og spennende måned for oss. Først og fremst må nevnes Aksjonsdagene på Hovedgården ungdomsskole. De satte ny innsamlingsrekord, med over 60.000,- kroner. Både elever, lærere, foreldre og andre gjorde en fantastisk innsats, og vi sitter igjen med stor takknemlighet.

I månedsskiftet november-desember startet vi opp med julekortsalg, som i fjor. Dette gir oss gode og nødvendige inntekter, og det er fortsatt mulig og kjøpe kort.

Vi startet opp med «Gymposeaksjonen» for fullt i november. Etter at Kenya innførte plastposeforbud, ønsker vi at alle elevene på skolen vår skal få en slik pose hver. Vi jobber videre med denne aksjonen over nyttår.

Vi får meldinger om at skoledriften er stabil og god. Den politiske situasjonen i landet er fremdeles uavklart, men rolig. La oss håpe at det ikke blusser opp uro i forbindelse med et valg som vi forventer vil komme utpå nyåret.

Små og store på Oasis of Hope-skolen, styret i Kenya og styret vårt i Norge ønsker alle en riktig god og fredelig jul, og et godt nytt år. Vi takker for det gamle og for alt dere har bidratt med.

Siste nytt

Oktober 2017


Nytt skoleår her i Norge, og Innsats for andre på Hovedgården er på banen igjen. Så langt i år har de plukket epler, laget eplesyltetøy og fått inn kr. 1.500,- på dette. Og herfra har vi mer i vente.

Et par elever på valgfaget Redesign på Hovedgården, har nå begynt å sy små sekker til barna på skolen vår. Vi har en tanke om at alle skal få en liten sekk hver når vi besøker skolen i februar 2018. Dette gjør vi fordi Kenya nå har besluttet å forby plastikkposer, og mange av våre elever har ikke annet til skolesakene sine.

Innsats for andre på Landøya ungdomsskole har også tatt kontakt, for eventuelt samarbeid. Det blir spennende å se hva vi kan få til her. Det samme har IB-linja på Nesbru vgs. En av klassene der, 1STF, har valgt Oasis of Hope som sitt prosjekt i faget «Meet the World». De har allerede samlet inn en del penger på flaskepant og kakebaking. Anne Kristi var der i slutten av oktober for å informere om skolen vår. Dette blir virkelig spennende.

Den 26.oktober ble det forsøkt gjennomført omvalg i Kenya. Situasjonen der er ganske spent om dagen, men skolen vår holder åpent og gjennomfører undervisning som vanlig. Vi håper denne situasjonen ikke vil påvirke skolen i særlig grad. Likevel er vi klar over at skolen kan bli nødt til å stenge på kort varsel hvis urolighetene tiltar.

September 2017


I løpet av september har styret i Kenya fått et nytt medlem, Mr. Johnson Oima. Han er, etter det vi har fått opplyst, en dyktig mann, som til daglig jobber mye med barn og deres rettigheter. Vi ønsker Mr. Oima velkommen i styret.

Styret i Kenya tok kontakt med utdanningsmyndighetene på Mbita, for å få råd og hjelp til ansettelse av en ny lærer. Mr. Vincent Kohana er nå ansatt, og han er et godt tilskudd til lærerkollegiet. Vi ser frem til å bli bedre kjent med ham.

Endelig er kjøkkenhuset og lærerboligen til rektor ferdig malt og er klart til innflytting med det første.

Vi planlegger nå ny tur i februar 2018. Vi blir seks personer denne gangen, derav to fra styret.

August 2017


August har vært en rolig måned, både i Norge og i Kenya.

Kristin U.J. fra styret besøkte skolen i juli, og kan fortelle at vi må justere overføringene til mat. På grunn av inflasjonen i landet, rekker ikke pengene så langt, og elevene våre får, rett og slett, ikke nok mat. Styret vårt bestemte derfor å øke månedlig overføring med 3.000,-. Vi bidrar da med ca. kr. 23.000,- per måned til mat.

Rektorboligen, som er bygget i forlengelse av kjøkkenhuset er ferdig, men fremdeles gjenstår noe støping og maling før huset er klart til innflytting.

I Kenya venter de på at en ny læreplan skal tre i kraft. Det blir spennende å se hvordan dette vil innvirke på skolen vår.

Her i Norge kan vi glede oss over økonomiske bidrag fra kakesalg på Jessheim, diverse bursdager og et større enkeltbidrag fra en trofast giver.

Vi har også fått noen nye, faste givere i løpet av sommeren.

Juli 2017


I slutten av juni, dro Kristin U.J. fra styret sammen med søstera si til Kenya, der de blant annet besøkte skolen. De ble godt mottatt og mer fra dette kommer etter hvert, både i tekst og bilder. Kristin ble også intervjuet av Romerikes Blad etter denne turen, og fikk en hel side i avisa. Dette er flott, og vi håper på ringvirkninger.

I Kenya er lærerboligen nå ferdig, og vi er kjempefornøyde med resultatet! Her skal nå en av lærerne bo, samtidig som han fungerer som vakt på skolen. Vakt må vi ha, fordi vi etter hvert har mye av verdi på skolen. Pr. i dag har vi en som jobber som nattevakt hos oss. Dette betyr at vi også kan få montert den store vanntanken, som skal samle opp regnvann. Vi ser frem til dette.

Fredag 14.juli hadde harpist Runi Wold-Kristiansen konsert i Lyngdal. Det var fri entré, men de som ønsket det kunne gi en gave til OoH. Etterhvert kommer flere til å høre om oss rundt om i landet. Det er spennende å se om dette vil gi oss flere villige støttespillere og givere.

Juni 2017


Denne måneden kan vi se tilbake på med begeistring. Mye har skjedd, både her hjemme og i Kenya. Den 7.juni arrangerte vi Run for Food for tredje år på rad. Igjen ser vi på dette som en suksess, selv om både oppmøtet og været kunne vært bedre. Vi opplevde god stemning og velvillige deltakere. Vi fikk også inn mer penger enn året før. Det offisielle summen er 11.680,-, men det tikket inn flere summer i dagene som fulgte.

Hovedgården ungdomsskole har imponert stort i løpet av dette skoleåret også. Vi kan notere oss kr. 77.487,- fordelt på Aksjonsdager, Innsats for andre, spontant kafésalg og mye mer. Denne støtten er uvurderlig.


I løpet av juni måned fikk vi også inn mange gaver fra jubilanter, som heller ville gi OoH gavene, enn å beholde dem selv. Vi hadde en 50-års feiring, en 60-års feiring, en 90-års feiring, der gavesummen ble gitt til barna på OoH-skolen. Vi var også så heldige å få noe fra et bryllup og fra Helgerud menighet fikk vi offerinntektene fra en gudstjeneste.


I Kenya begynte konstruksjonen av et permanent hus på tomta. Dette skal være bolig til en lærer, som samtidig skal fungere som vakt på skolen. Bilder av dette får dere se neste måned.

Mai 2017


I mai måned har det vært stabil og god drift ved skolen. Pultene ble omsider ferdige, og glade og fornøyde elever og lærere kunne frakte nye pulter, stoler og bord fra snekkerverkstedet til skolen.

Den store vanntanken er ennå ikke montert, fordi vi må bedre vaktholdet før den kan tas i bruk. Dette betyr i praksis at vi må sette i gang med å bygge en liten bolig der en lærer kan bo og samtidig holde vakt på skolen. 

April 2017


Vi avsluttet mars med innkjøp av vedkomfyr og stor vanntank, og i april er komfyren montert til stor glede for de som lager maten på skolen. Nå kan de stå inne og lage mat, samtidig som den giftige røyken fra matlagingen, blir ledet ut gjennom ei pipe i taket. Vanntanken er på 10.000 liter og skal samle opp regnvann. Dette er av mye bedre kvalitet enn det vannet de kjøper. Og så er jo regnvann gratis…

April har også vært en måned med snekring av nye pulter. Vi bestilte pulter, bord og stoler nok til alle elevene da vi besøkte skolen i februar. Snekkeren satte i gang, men ble forsinket fordi han ikke hadde nok tørt trevirke. Dette arbeidet har derfor tatt lengre tid enn forventet, men vi får rapporter om at arbeidet nærmer seg sluttført.

Vi venter på bilder, både av nye pulter og vanntanken.


Her i Norge kan vi melde om flere hyggelige ting. Fire 10.klassejenter på Hovedgården ungdomsskole tok initiativ til kafésalg på en innebandy-turnering på skolen, og samlet inn en god sum penger. Fantastisk innsats!


Astrid-prest i Østenstad menighet fylte 50, og ønsket seg bidrag til skolen vår istedenfor gaver til seg selv. Dette resulterte i nærmere 14.000,- kroner. Vi takker for alle bidrag.


Vi er også ferdig med ny hjemmeside. Per har gjort en fantastisk innsats, og tilbragt mange timer ved PC-en, for at dette skulle bli ferdig. Vi er svært fornøyde med resultatet.

Mars 2017


Denne måneden vet vi at det er både kjøpt inn vedkomfyr og snekret pulter, og vi venter i spenning på bilder. Ellers meldes det om gode arbeidsdager på skolen, med mat og undervisning til alle elevene våre.

Februar 2017


Skolebyggingen går etter planen! Vi var to som besøkte skolen i midten av februar, og ble møtt med glade jubelrop fra ca 200 elever. De har nå flyttet inn i nytt skolebygg. Her er det et rom til hver klasse og rommene har skillevegger. Riktignok er både skilleveggene og hele skolebygget foreløpig bare bygget opp av bølgeblikk, men standarden fra det vi flyttet ut av er vesentlig bedre.

Kjøkkenhuset er nesten ferdig murt opp. Det lages skikkelige kjøkkenbenker, slik at kokkene slipper å stå dobbelt når de forbereder maten, og snart blir det satt inn vedkomfyr med pipe, slik at den giftige røyken ledes direkte ut. Dette er et stort fremskritt for skolen vår. Denne komfyren kjøpes i Nairobi og transporteres og monteres så snart som mulig.

Vi møtte også fornøyde lærere. De trives i nytt bygg, og nå har de også fått eget kombinert personalrom og kontor til rektor.

Vi sørget for bestilling av pulter, stoler og bord mens vi var der. En lokal snekker tok på seg oppgaven, og snart vil alle elevene ha et sted å sitte, både når de jobber og når de spiser. Ingen trenger å sitte på gulvet lenger. Det er ikke mye som skal til for at standarden heves. 

Se egen reiseskildring her.

Januar 2017


Januar har vært en begivenhetsrik måned for Oasis of Hope. Vi har fått følge med på innflytting i ny, midlertidig skole på tomta vår, og vi har fått mange bilder fra en svært vellykket åpningsfest. Denne festen ble avholdt samtidig med årets Graduation. 30 håpefulle elever var hovedpersoner denne dagen. De har nå gått fra Pre-Unit og opp i første klasse, og får begynne på ordentlig skole.

Vi har nå 220 elever på skolen vår, og heller ikke i år har vi 8.trinn. Dette fordi vår 7.klasse var for liten til at de kunne gå opp til offentlig eksamen på vår skole (de må være minst 15 stk). Våre 7.klassinger begynte da på andre skoler. I tillegg var det noen som flyttet.

Babyclass, som var vårt største kull, ble delt opp. Noen tar babyclass ett år til mens andre går opp i Nursery-class. På denne måten tar vi ikke inn noen nye elever i Baby-class dette skoleåret, og utfordringen med altfor mange elever avverges.

Ny skole med nye rom er alltid spennende. Foreløpig har vi ikke pulter til mer enn halvparten av elevene og de yngste skal ha bord og stoler separat tilpasset sin høyde. Dette er noe som nå prioriteres i større grad fremover.

I desember har vi kunnet glede oss over stor byggevirksomhet på skolen. Vi har fått stadige oppdateringer over fremdriften, og bilder har vist at dette går etter planen.

Den 23.desemer hadde elvene sin siste dag i gammelt skolebygg. I januar starter de opp i nytt lokale, noe alle ser frem til.

Kjøkkenet er ferdig bygd, men har ikke fått kokemuligheter ennå. Her skal det skaffes til veie en ny kokeinnretning. Vi skal også sette opp et enkelt hus der en av lærerne kan bo og samtidig fungere som sikkerhetsvakt på skolen.

15.februar drar vi to herfra Norge til Mbita for å se til at alt går etter vår plan.