Siste nytt

Desember 2018


Desember i år har vært svært inntektsbringende for OoH, og vi gleder oss over givergleden vi opplever blant folk. Vi har gjennomført Årets juleaksjon på Facebook, noe som resulterte i mer enn kr.20.000. I tillegg har flere startet innsamlinger på Facebook til sine bursdager. Det er helt klart at dette er måten å få inn penger på for tiden. Vi har også, i år som i fjor og året før, solgt julekort.

På julekonserten til Østenstad Sangeri fikk OoH kollekten. Dette resulterte i kr.12.073,-, noe vi er svært fornøyde med.

I Kenya har de nå startet planleggingen av Graduation for de elevene som skal begynne i 1.klasse i januar. Dette er en stor dag for skolen, og vi gleder oss til bilder.

Vi har også fått bekreftet at Hellen Nyangia, enken etter Charles, overtar som «main-director» etter sin mann, og sønnen, Barkey Jim, går inn som «co-director» i styret.  Styreformann, Mr. Miugo og de to andre styremedlemmene fortsetter i sine verv. Dette er vi svært takknemlige for. Vi har nå et stabilt og godt kvalifisert styre, som vi ser frem til å samarbeide med i årene fremover.

November 2018


Denne måneden har vi opplevd mye positivt her i Norge. 8. og 9. november arrangerte Hovedgården ungdomsskole sine aksjonsdager, der de samler inn penger til skolen vår. I år satte vi ny innsamlingsrekord igjen, med over 69.000 kroner og ennå drypper det inn mindre summer.

Vi har også fått inntekter av to Facebook-aksjoner som gode givere har organisert i forbindelse med sine bursdager. I tillegg har vi satt i gang en Facebook-aksjon selv, «Årets juleaksjon», og også her tikker det inn penger. I skrivende stund har givere bidratt med kr. 15.945,- og ennå er det lenge til fristen går ut. Dette viser at innsamling på Facebook er tingen!


Vi selger også julekort i år som i fjor.


Vi besøkte Y’s men-foreningen i Østenstad menighet, med presentasjon av prosjektet og tanker rundt arbeidet vårt. Dette ble svært godt mottatt, og vi fikk med oss idéer til videre arbeid.


Vi har også fått et offer i Heggedal menighet denne måneden, der vi bidro med informasjon om prosjektet.

I november har ting stått stille i Kenya i påvente av begravelsen til grunnleggeren av skolen vår, Charles Nyangia. Torsdag 29.november ble har gravlagt. Vi har fått tilbakemeldinger om at alle i styret i Kenya vil fortsette arbeidet, selv om Charles er borte. Dette setter vi umåtelig stor pris på, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.

Oktober 2018

Denne måneden ble vi endelig godkjent for å ha innsamlingsaksjoner direkte til Oasis of Hope på Facebook. Dette gir oss nye muligheter, som allerede er tatt i bruk av noen glade givere.

Ellers har det vært stille både her i Norge og i Kenya. Skolen har hatt stabil drift, men vi har alle tenkt på vår kjære initiativtaker og grunnlegger, Charles, som har tilbrakt det meste av høsten på sykehus. Siste dag i oktober fikk vi den triste meldingen om at han nå har gått bort, 55 år gammel. Vi vil huske Charles som en omsorgsfull, nytenkende, klok og allestedsnærværende mann, og savnet er stort og sårt. Tilbake sitter kona, Hellen og seks barn, i tillegg til utrolig mange andre han har vist omsorg gjennom mange år. Charles etterlater seg et stort tomrom! Han har sådd en spire på Oasis of Hope-skolen, og denne spiren skal vi vanne og utvikle videre. Vi lyser fred over Charles’ gode minne.

September 2018

Det er med stor glede og takknemlighet vi kan fortelle at denne måneden har vi kjøpt en tomt til! I august fikk vi beskjed fra styresmaktene at vi hadde for liten tomt til at vi både kunne ha lekeplass og skolebygg der. De krevde større areal. Denne situasjonen er nå løst. Den nye tomta grenser til nåværende skoletomt, og har en perfekt beliggenhet. Nå må vi handle klokt ved planlegging og oppbygging av nytt skolebygg. Blir det en eller to etasjer? Hvor skal vi plassere bygningen? Skal vi ha en eller flere bygg?  Dette og mere til må diskuteres nøye i tiden som kommer. Vi er også svært takknemlige for å ha fått en større bedriftsgave, slik at vi kan starte byggingen. Dette gir oss uvurderlig hjelp i en oppstartsfase. En fast giver har også bidratt med ett betydelig beløp.

Ellers melder skolen om stabil drift.

Her i Norge har vi hatt et kirkeoffer i september i Heggedal menighet.

Ellers planlegger vi juleaksjon, både med digitale julekort og julegaver fra bedrifter.

August-nytt 2018

Den siste tiden har vi møtt på en del utfordringer i Kenya. Vi har fått pålegg og å starte bygging av permanent skolebygg, og dette visste vi ville komme. Men nå truer lokale myndigheter med å stenge skolen vår, og flere andre, om vi ikke kan starte bygging umiddelbart. I tillegg har vi for lite lekeområde for elvene, og vi må se oss om etter et større areal i nærheten av nåværende tomt. Ja, utfordringene står i kø, men dette skal vi klare! Vi har gode støttespillere både i Norge og i Kenya, som jobber for at skolen vår skal ha livets rett.

Juli-nytt

Det viktigste som han skjedd denne måneden er besøket vi hadde til skolen vår i begynnelsen av måneden. Det ble en viktig og god tur, men styremøte og møte med en ingeniør der vi fikk diskutert og planlagt bygging av nytt, permanent skolebygg. Viser ellers til reisebrevet som Susanne (lærer på Hovedgården) skrev i etterkant av turen.

Vi fikk også tatt den nye latrina nærmere i øyesyn. Godt arbeid er lagt ned der. Vi må heller ikke glemme å nevne at skolen vår endelig er godkjent som «Education center». Dette betyr at vi nå er godkjent for eksamen på 8.trinn, og de eldste elevene trenger ikke lenger se seg om etter andre skoler for å ta sin avgangseksamen på etter endt barneskole.

Mai og juni-nytt


I mai og juni har vi ikke hørt så mye fra skolen vår, noe som egentlig er et godt tegn. Dette vitner om at skolen drives godt og at den ikke møter på nevneverdige utfordringer. Det vi vet er at det fremdeles jobbes med latrinegraving. En stor stein ga håndverkerne større utfordringer enn antatt.

Her i Norge satte vi i gang innsamling av treningstøy til elevene i april. Denne innsamlingen satte for alvor fart i mai og juni, og vi har nå samlet inn så mye at vi kan stappe koffertene fulle før vi setter oss på flyet til Kenya i juli. Det er godt å vite at vi har mange gode støttespillere.

Den 6. juni gikk Run for Food av stabelen for fjerde år på rad.  Dette arrangementet har kommet for å

bli!  Også i år hadde Kristin U.J. full kontroll på forberedelser og gjennomføring. Vi kunne registrere mellom 80 og 90 deltakere, noe som er ny rekord. Totalt kan vi notere oss en sluttsum på kr.19.350,-, noe vi er svært fornøyde med.

Hovedgården ungdomsskole har også dette skoleåret gjort en flott innsats for skolen vår. Aksjonsdager, brødsalg, Innsats for andre og andre mindre bidrag har totalt gitt oss 68.541,-i løpet av skoleåret.


Vi planlegger nå ny tur til Oasis of Hope-skolen i juli og reisebrev vil komme. 

Her i Norge opplever vi mye gledelig. Kirkeoffer, både i Helgerud, Heggedal og Østenstad kirker, skaffer oss gode inntekter. Vi har også etablert samarbeid med «skoleknertene» på Heggedalsskogen barnehage. De er en del av «Ungt entreprenørskap», og har arrangert kafé for foreldre og ansatte i barnehagen. Vi fikk overrakt kr. 5778,-da vi besøkte barnehagen for å snakke med dem om OoH.

I mars satte vi i gang en innsamling av treningstøy til barna på skolen vår. De har ønsket seg «sport kit» i flere år. På skolen er det mye fysisk aktivitet, og siden de ikke har gymtøy, må de bruke skoleuniformene sine. Det sier seg selv at uniformene på denne måten både blir skitne, svette og slitt. Mange av barna har bare ett sett med uniform. Ved å skaffe dem treningstøy, kan de spare på uniformen.

Mars og april


I mars og april meldes det om god og stabil drift på skolen. Da vi besøkte skolen i februar ble det bestemt at det skulle bestilles et nytt bord til kjøkkenet og et låsbart skap til skolebøker, leker og annet materiell. Dette er nå anskaffet og tatt i bruk. I tillegg graves det nå en ny, dobbel latrine på skolen. Dette har lenge vært et krav fra helsemyndighetene, og må være på plass før vi kan søke om å bli «education center».

Januar og februar


Et nytt skoleår er i gang på Oasis of Hope-skolen. I januar ble det tatt inn 10 nye småtasser i Babyclass. Det er godt at ledelsen ved skolen nå ser at vi må begrense elevinntaket.

Onsdag 31.januar hadde vi Graduation på skolen. En stor og viktig dag for alle. Her blir foresatte informert om hva som skjer på skolen, de får uttale seg, og får opparbeidet et eieforhold til Oasis of Hope-skolen. Men aller størst er nok dagen for de som nå går fra førskolen til 1.klasse. Det er de som blir feiret, så dette er en minnerik dag. I år var de 24 stykker. Mer enn 200 foresatte og andre inviterte gjester møtte også opp til taler, mat, underholdning, fotografering og fest.

Her i Norge satte vi ny rekord i julekortsalg, noe vi er svært fornøyde med.

Gymposeinnsamlingen, som vi startet i høst, gikk først noe trått, men da folk fikk med seg at det nærmet seg avreise for oss, ble de straks mer ivrige, og før vi dro den 13.februar, hadde vi en hel koffert sprekkfull med mer enn 300 gymposer (19,5 kilo)! Det var reklamemateriell fra ulike bedrifter og noen hadde til og med satt seg ned for å sy poser til oss. Vi er takknemlige for alle bidragene!

Noen er mer engasjert enn andre. Dette får vi stadig bekreftet. Denne gangen var det 3.trinn ved Skogmo skole på Ullensaker bidro med 6.000,- til skolen vår og klasse 3IFB på Asker vgs. arrangerte basketballturnering, der overskuddet på 3.500,-  gikk til oss. Flott ungdom!

Den 13.februar satte Kristin H.S. og Anne Kristi fra styret, sammen med fire andre, kursen mot Kenya. Det ble en flott tur for alle. Vi opplevde å møte dedikerte, trygge og kloke lærere og kokker, smilende, lærevillige og motiverte elever og et styre som gjør en fantastisk god jobb, helt frivillig.  Selvsagt har skolen mange utfordringer, men vi opplevde samtidig at staben er svært takknemlige for at de får jobbe på skolen vår. De er så glade i barna og takknemlige for å være en del av teamet vårt. Vi må nå jobbe mot å bli godkjent som «Education center». Samtidig har nå Kenya innført ny læreplan, så noe forandring vil det bli de neste årene. Vi går spennende tider i møte.

Reiseskildring fra turen kommer.!