Siste nytt

OoH-nytt november og desember 2020

 

November måned har vært en spennende måned for Oasis of Hope. I oktober startet vi opp igjen bygginga av permanent skolebygg. Vi fikk mange bilder, og kunne derfor følge med på fremdriften.

Torsdag 5.november klokka 05.00, satte de i gang med støping av etasjeskiller mellom første og andre etasje. Klokka 20.00 kunne arbeiderne få fri. Da hadde de holdt på hele dagen og hele etasjeskilleren var på plass! Vi er mektig imponerte over arbeidsinnsatsen, og svært takknemlige for det arbeidet som er gjort så langt. Selv om bygget ennå mangler både dører og vinduer, vil nå elevene kunne ta i bruk første etasje ved skolestart i januar. Både styret og lærerne på Mbita uttrykker også stor takknemlighet for det arbeidet som er gjort.

Vi er takknemlige for at Oasis of Hope-skolen har godt rykte i nærmiljøet på Mbita. Det er også svært hyggelig å oppleve at flere lokale dagarbeidere får arbeid med å bygge skolen vår. På den måten får de et eieforhold til skolen og vi skaffer dem lønnet arbeid. En klar vinn-vinn-situasjon

Kenya er nå i sin andre smittebølge av Koronaen. Heldigvis er det få registrerte tilfeller av Korona på Mbita, men igjen er det de som har minst det går hardest ut over. Vi har siden juli drevet matutdeling til de mest trengende, og fortsetter med dette til skolen starter opp igjen i januar.

 

Her i Norge er det ikke så mye som skjer. Vi prøver oss på noe julekortsalg, men dette er vanskelig når smitteverntiltakene er såpass strenge.

29.november fikk vi kollekt ved julegrantenning i Heggedal kirke, og vi vil også få kollekt på julekonserten med Østenstad Sangeri 13.desember. Juleaksjonen på Facebook ble lagt ut 30.november, og vi håper på stor oppslutning om denne i år.

OoH-nytt september-oktober 2020

 

September var en rolig måned, både i Kenya og her i Norge.

I Kenya fortsatte vi med matutdeling til de fattigste familiene, noe som ble satt svært stor pris på. Foreløpig har ikke koronapandemien nådd Mbita, men sulten, som følge av samfunnet stengte, er minst like alvorlig.

I oktober derimot begynte ting og skje. Det viktigste for oss var at vi kunne starte opp skolebyggingen igjen og vi ser med begeistring og takknemlighet på at bygget reiser seg, litt etter litt.  Takket være oppsparte midler og et betydelig beløp fra en enkelt giver, kunne vi sette i gang med bygging av etasjeskiller mellom første og andre etasje. Ved å ferdigstille første etasje, kan dette tas i bruk når skolen starter opp for fullt i januar. Denne førsteetasjen, sammen med vårt eksisterende, midlertidige bygg, vil sikre nok plass og sosial distanse mellom elevene når alle er tilbake. I tillegg til sosial distanse, er vi pålagt å ha flere vanntanker for håndvask, nok såpe, termometer for måling av feber og sprøyte for desinfisering av klasserom, og munnbind til alle elevene.  Smittevern er viktig, også i Kenya.

Mandag 12.oktober ble også en merkedag. Da fikk 4. og 8. trinn i hele landet starte opp. 25 4.klassinger og 8 8.klassinger møtte opp på skolen vår, til stor begeistring for alle.

Vi vil fortsette med matutdeling til de som er hardest rammet frem til skolen starter opp igjen i januar.


11. oktober fikk vi et godt offer i Heggedal kirke. Lena informerte på gudstjenesten.

OoH-nytt juli og august 2020

 

Både her i Norge og i Kenya preger koronapandemien hverdagen vår. Heldigvis har ikke smitten kommet til Mbita ennå, men bekymringen er stor blant lærere og elever. Midt i juli kom beskjeden om at grunnskolene ikke ville åpne igjen før 1.januar 2021. Dette betyr ti og en halv måned uten undervisning og regelmessig tilgang på mat for elevene våre, og er vesentlig mer dramatisk enn vi først trodde. Og som vanlig, er det de fattigste dette går ut over. Lærerne rapporterer om barn som nå er preget av mangel på mat. De prøver å følge opp elevene så godt de kan, besøker dem hjemme, gir råd og oppmuntrer dem. Denne oppfølgingen er svært viktig, når vi vet at barn i sårbare perioder kan bli misbrukt og utnyttet. Flere vil da ikke vende tilbake til skolen siden. Dette må ikke skje med våre elever.

 

Som følge av koronapandemien, har nå myndighetene kommet med mange retningslinjer og påbud til skolene starter opp igjen i januar 2021. Mye går på vask og hygiene, men de setter også en ny standard for sosial distanse. Ingen skoleklasse får ha mer enn 20 elever. For vår del betyr dette at vi må få ferdig den påbegynte skolebygningen som myndighetene har pålagt oss å bygge. I det midlertidige skolebygget vi bruker nå, vil en slik sosial distanse være helt umulig å få til. Oasis of Hope-skolen står derfor i fare for å bli nedlagt, om ikke nytt bygg står ferdig til januar 2021.

Dette er svært kritisk for oss, siden vi ennå ikke har de økonomiske midlene som skal til for å ferdigstille bygget. Vi trenger fremdeles i underkant av 1.mill norske kroner. Vi søker stadig bedrifter, legater og fond om økonomisk støtte.

 

Heldigvis har vi også flere gode nyheter å komme med. For det første har vi fått muligheten til å starte utdeling av mat til de fattigste elevene. En gang pr. måned vil foresatte få utdelt en matrasjon. Dette administreres av lærerne og styret i Kenya.

Her i Norge har vi også gode nyheter å komme med. Vi har hatt Facebook-innsamling og fått penger fra en bursdag. I tillegg til dette fikk vi endelig napp hos Asker og Bærums Budstikke, med et fint innlegg i både papir- og nettutgaven. Vi håper dette kan være med å markedsføre arbeidet vårt og kanskje gi oss noen nye givere?

OoH nytt mai og juni 2020


Det viktigste som har skjedd her i Norge i løpet av disse månedene, er Run for Food. Arrangementet gikk av stabelen 17.juni, og Kristin Ulven Jørgensen hadde ansvaret i år også. På grunn av Covid-19, og strenge smittevernsregler, ble det ingen samling ved Semsvann. I stedet oppfordret vi folk til å løpe, gå, jobbe i hagen, sykle seg en tur eller gjøre annen aktivitet, i tillegg til å gi penger pr. Vipps. Arrangementet ble, som vanlig, lagt ut på Facebook. I og med at vi ikke hadde fysisk oppmøte, kunne folk i hele landet være med. Dette viste seg å slå godt an, og det ble gitt opp mot 15.000, -, et svært godt resultat omstendighetene tatt i betraktning. Hjertelig takk til alle som bidro til dette resultatet!

Vi har også hatt to kirkeofringer i denne perioden. På en nettgudstjeneste i Heggedal den 17.mai, og i Østenstad kirke den 28.juni. I Heggedal kom det inn kr. 4.750, - Resultatet fra ofringen i Østenstad er ennå ikke klart.

Fra Kenya får vi lite nyheter om dagen. Covid-19 har, så vidt vi vet, ennå ikke nådd Mbita, men folk sliter. Svært mange står nå helt uten inntekt, og tilværelsen er en kamp for å overleve.

Lærerne gjør også nå en flott innsats. De drar hjem til elevene for å oppmuntre, trøste og gi dem litt skolearbeid, slik at de kan ha noe meningsfullt å holde på med. De melder tilbake at flere av elevene nå ikke klarer å konsentrere seg om skolearbeid, fordi tilgangen på mat er svært dårlig. Dette er svært dramatisk for mange. 

Presidenten talte til folket i begynnelsen av juni. Han informerte om at skolene vil åpne igjen den 1.september. Dette betyr fem og en halv måned uten undervisning og regelmessig tilgang på mat for elevene våre. Dette er dramatisk, og den dagen skolen kan åpne, må vi stå parat til å ta imot dem med mat, medisiner og all den støtte de trenger.

OoH nytt mars og april 2020


Mars ble en merkelig måned. Kristin HS og Anne Kristi kom hjem fra Kenyabesøk i slutten av februar. Vi hadde så mye vi ville fortelle! Vi planla offertaler både i Østenstad og Heggedal, og skulle kontakte bedrifter for å få støtte til videre skolebygg. Så kom koronaviruset, og verden ble annerledes. Ingen gudstjenester, der vi skulle få offer. Ingen bedrifter å søke støtte hos. Kenya stengte også alt den 13.mars. Elevene ble sendt hjem og fikk ikke lov til å komme tilbake. Ingen mat, ingen undervisning og ingen trygge voksne. Dette kan bli dramatisk for dem.


April kom, og alt er fremdeles annerledes både i Norge og Kenya. Så vidt vi vet, har ikke smitten kommet til Mbita ennå, men folk er redde og holder seg mye inne. Skoler, kirker og markeder er stengt. Myndighetene har innført portforbud, som håndheves svært strengt. Folk blir anbefalt ikke å kjøre kollektivt. Men hvordan skal man ellers komme seg rundt i et land der de aller færreste har bil. De får heller ikke lov til å reise til andre kommuner. Folk mister jobb, har ikke mat og vann til å vaske seg i for å unngå smitte. I tillegg har svært mange underliggende sykdommer, som malaria, tuberkulose og HIV. Dette kan bli dramatisk.

Myndighetene har nå anbefalt at elever i skolen skal begynne med nettundervisning. Dette er selvsagt bare for de som har tilgang til pc eller smarttelefon. Våre elever har ikke engang strøm, men lærerne har bestemt seg for å starte hjemmeundervisning. De skal lage oppgaver til elevene som de kan sitte hjemme å gjøre. Veldig godt for oss å se at de tar tak i situasjonen og gjør det beste ut av det.


Anne Kristi har også hatt en Facebook-aksjon i forbindelse med bursdag, og totalt kom det inn over 20.000, - kroner, noe vi er svært fornøyde med! Dette kommer godt med når vi en dag skal åpne opp skolen igjen.

OoH nytt februar 2020


Det viktigste som skjedde i februar, var nok den årlige turen vi har til skolen vår. Denne gangen var det Kristin HS og Anne Kristi fra styret som dro. De kan fortelle om en svært veldrevet skole, med glade elever og dedikerte lærere. Vi har det siste året opplevd at tre av lærerne våre har sluttet.  Alle disse er nå erstattet. På skolen vår opplever vi at elevene knytter seg til lærerne sine på en helt spesiell måte. De misliker sterkt at noen slutter, noe de også tok opp med oss. Vår store utfordring her er den lønna som vi tilbyr våre ansatte. Den er altfor lav, og det er klart at høyere lønn i offentlig skole frister. Samtidig ser vi at de aller fleste blir på skolen vår, noe vi er svært takknemlige for.


Det mest spennende i år er oppstarten av bygging av den nye skolen. Grunnarbeidet sto ferdig i desember, og da vi overførte mer penger, sto arbeiderne klare til å fortsette. De dagene vi var der, kom store deler av veggene i første etasje opp, både utvendig og innvendig. Flere mann satt med hammer og meisel og kappet til steiner til muren. Andre målte opp, lempet stein, murte eller blandet sement, alt under kyndig veiledning av byggeformannen og bygningsingeniøren, Thomas. Han er en tillitsvekkende mann, som vet hva han gjør. 

Nå er vår viktigste oppgave fremover å skaffe tilveie nok penger til at byggingen kan fortsette.


Les Kristins reisebrev her.


OoH nytt januar 2020


I Kenya startet det nye året med en svært vellykket Graduation for de elevene som skal begynne i første klasse. Ifølge både lærerne og styret, Mbitas flotteste Graduation. Vi vet fra tidligere at denne festen er årets aller største begivenhet og noe alle gleder seg stort til. Det er selvsagt god mat, men også taler, underholdning og sang. Elevene på skolen opptrådte med dikt, sang, akrobatikk og mye mer. Gaver er også en viktig del av festen. Hovedpersonene får selvsagt gaver. I tillegg fikk også de som har sluttet i 8.klasse en gave. De fikk en dictionary og en bibel, noe de ellers måtte ha kjøpt selv. På denne måten gir vi litt støtte til disse elevene, selv om de ikke skal fortsette hos oss, men forhåpentligvis får anledning til å begynne på secondary school et annet sted. 


På skolens Graduationfest er selvsagt også representanter for skolemyndighetene invitert. Det er svært viktig for oss å få vist frem en veldrevet og god skole.

Her hjemme var også januar en flott måned når det gjelder inntekter. En 60-årsdag og to kirkeofringer, gav oss gode og nødvendige bidrag.

Ellers gikk mye av måneden med til å planlegge årets Kenyatur.