Siste nytt

OoH-nytt november og desember 2022

 

Det viktigste som skjedde på senhøsten, var turen til Mbita i slutten av november. Denne gangen var det Per og Anne Kristi fra styret som dro. Det ble en svært viktig og informativ tur, der vi opplevde svært mye positivt. Vi hadde på forhånd mange spørsmål angående både skoledrift, gjenåpning av skolen og skolebygging, og fikk svar på alt og mere til. Det er betryggende å vite at alt blir tatt godt hånd om av styret i Kenya, og at ingeniør Thomas, som er ansvarlig for skolebyggprosjektet, gjør en fantastisk jobb. Mer om turen kan du lese her.

På turen kjøpte vi med oss en del små teposer, som vi ønsket å selge før jul, i stedet for de julekortene vi har brukt de siste årene. Dette viste seg å bli en suksess, og vi solgte alt vi hadde med oss. Kanskje kjøper vi flere teposer på neste tur, som allerede er planlagt i mars 2023.

Hovedgården ungdomsskole har igjen hatt Aksjonsdag til inntekt for fadderskolen sin, Oasis of Hope. Totalt fikk de inn over 60.000,- på denne dagen, noe vi er svært takknemlige for. I tillegg til dette, klinka 10.-tinn på Hovedgården til, og gav oss overskuddet fra kulturbedriften, kr. 10.000, - Alt dette er svært viktige bidrag til skoledriften.

Vettre skole er også med på laget. De arrangerte julemarked til inntekt for Oasis of Hope, og fikk inn nærmere 35.000,- , noe vi setter stor pris på. Og som om ikke dette var nok; Elevene med valgfaget «Internasjonalt samarbeid» på Landøya ungdomsskole har også hatt kakesalg til inntekt for skolen vår. Det er flott å se at barn og unge i vårt distrikt er villige til å gjøre en innsats for barn og unge i en annen del av verden.

OoH-nytt september og oktober 2022

 

September har vært en rolig måned for OoH i Norge. Vi fikk penger fra en begravelse, der pårørende valgte bidrag til vårt arbeide i stedet for blomster i begravelsen. Vi er svært takknemlige for dette initiativet.

Vi overførte en sum penger, for at arbeidet med ferdigstilling av skolen kan fortsette. Dette har blant annet vært brukt til å bygge en rampe opp til andre etasje, slik at rullestolbrukere også kan komme seg opp i denne etasjen.

Mandag 25.oktober, gjennomførte Hovedgården ungdomsskole Aksjonsdag til inntekt for fadderskolen sin, Oasis of Hope. Det blir spennende å se resultatet.

Per og Anne Kristi fra styret planlegger tur til Mbita i november.


I Kenya har styret jobbet jevnt og trutt inn mot myndighetene, for å få skolen gjenåpnet. Mandag 17.oktober fikk vi den lenge etterlengtede beskjeden om at Oasis of Hope-skolen endelig nå er godkjent av myndighetene, og vi kan starte opp igjen, etter ett års nedstenging. Vi er utrolig lettet og takknemlige for dette! Endelig kan vi begynne å drive skole igjen, ikke bare bygge.

Rektor Mr. Otula har fått seg en ny jobb, og flyttet fra skoletomta. Inntil ny rektor er på plass, bor det en annen i rektorboligen. Han skal fungere som vakt, vaktmester og ellers ta i et tak der det er behov.

OoH-nytt juli og august 2022

 

Hva skjer på Oasis of Hope-skolen? Hvor langt har dere kommet med byggingen? Hvordan går det med elevene? Disse spørsmålene og mange flere har vi den siste tiden fått fra flere av giverne våre.

Det er dessverre ikke så mye nytt å fortelle fra Oasis of Hope-skolen denne gangen.

Skolen har vært stengt i flere måneder. Myndighetene pålegger oss stadig mer som må på plass før vi kan åpne. Og med økende pris på både byggematerialer og drivstoff blir det ikke billigere å vente med å få skolen ferdig. En god ting er at vi ved hjelp av midler fra Time of Fast, Y’sMen sitt bistandsprogram, nå snart har alle dører og vinduer på plass. Dette er vi svært takknemlige for. Seks av klasserommene har også fått permanent gulv, så vi nærmer oss sakte med sikkert en ferdig skole. Det ser imidlertid ut til at myndighetene nå vil at skolen skal ferdigstilles helt, før de vil gi klarsignal til åpning. Dette betyr at vi fortsatt trenger ca. 200.000,- norske kroner for å få skolen innflytningsklar. Dette er en del penger, men dette skal vi klare! Når vi ser hvor mye vi har utrettet siden vi startet i 2013, skal vi klare dette også.

Selv om myndighetene gjør livet krevende for oss om dagen, kan vi likevel forsikre dere om at styret i Kenya gjør alt de kan for at skolen skal starte opp igjen så raskt som mulig. De sitter i forhandlingsmøter og følger opp arbeidet på en svært god måte.

Styret i Kenya er også opptatt av at vi ikke skal gå snarveier i skoledriften. Her skal vi følge alt av regler og forskrifter til punkt og prikke, og dette mener vi er en klok måte å tenke på.

Det vi også kan forsikre om at de barna som har det vanskeligst, og som trenger ekstra mat og omsorg, får dette. Mange mennesker rundt i verden opplever nå økte matvarepriser i disse dager, og Kenya er ikke noe unntak. Prisene er doblet på mange basisvarer, og for dem som i utgangspunktet lever fra hånd til munn, er dette dramatisk.

De eldste elevene får lov til å gå på skoler i nærheten, slik at de kan få kontinuitet i skolegangen sin. Lærerne gjør også en god jobb med å følge dem opp på de skolene de er.


Her i Norge har vi endelig fått klarsignal til å opprette innsamlingsaksjoner på den nye Facebooksiden vår, noe som gir oss muligheter til ekstra inntekter. Dette var en lang og krevende prosess, men betyr at vi selv kan arrangere innsamlingsaksjoner og at andre også kan arrangere innsamlinger med oss som mottakere. Håper noen vil benytte seg av dette.

Vi opplever at det er krevende å motivere flere givere til OoH, spesielt nå som skolen er stengt og det vi trenger penger til, hovedsakelig er til bygging og ferdigstilling av skolen. Vi er mange som nå lengter etter å drive skole ikke bare bygge skole.


OoH-nytt mai og juni 2022


Mai og juni har vært noen rolige måneder på skolen vår, i den forstand at skolen fremdeles er stengt. Men bygningsarbeiderne har ikke ligget på latsida. Siden myndighetene ennå ikke har gjenåpnet skolen vår, har vi benyttet noe av tiden til å ferdigstille flere av klasserommene, denne gangen i andre etasje. To nye rom er snart ferdige. Bare gulv, maling og vindu gjenstår. I tillegg har de heldigvis fått opp rekkverket i andre etasje.


Vi har også fått melding om at vår gode rektor, Gilbert Otula gir seg, i alle all for en periode. Han planlegger etterutdanning, men er klar til å bistå oss om det skulle være behov. Ifølge styret vil det ikke være vanskelig å inne en ny rektor, men utordringen er å finne en som deler den visjonen skolen har. Kanskje vil en av de andre lærerne tre inn i rollen som rektor? Vi takker også av Mary, en strålende lærer, med et stort hjerte og et like stort smil.

Vi er svært heldige som har et styre i Kenya som tar kloke valg. Dette har de vist oss utallige ganger tidligere. 

Siden vi ikke kan ha undervisning på skolen, følger lærerne våre opp de elevene som er plassert på andre lokale skoler. Fremdeles dukker det opp elever på tomta vår som får mat. For dem er Oasis of Hope-skolen tryggheten i tilværelsen.


Her i Norge har vi igjen arrangert Run for Food. Det ble digitalt i år også, men engasjementet var ikke like stort i år som tidligere år. Kanskje vi bør arrangere et fysisk løp neste år?

OoH-nytt mars og april 2022

 

I mars og april har det aller meste dreid seg om bygging av skole. Latrina sto ferdig i begynnelsen av mars og dører og vinduer ble kjøpt inn og montert for penger vi har fått fra Y’s Men sitt bistandsprogram, Time of Fast. Når alt er ferdig innvendig i klasserommene, med vinduer, dører, og behandling av vegger og tak, er det bare gulvet som gjenstår. Der fikk vi valget mellom et billig og et dyrt alternativ. Vi gikk for det dyre, fordi det vil holde seg i mange, mange år. Den billige varianten krever reparasjon etter kun kort tid.


Flere av elevene våre har måttet gå på andre skoler siden myndighetene stengte OoH i oktober. De eldste har tatt eksamen, og vi er ikke lite stolte av resultatet. Av 20 skoler i distriktet ble elevene fra Oasis of Hope-skolen nummer 7. Dette er de strålende fornøyde med, og vi gleder oss med dem. Tenk å oppnå et slikt resultat når du har en så krevende hverdag som mange av våre elever har!


Vi opplever at prisene på både byggevarer, drivstoff og mat stiger. På denne måten får heller ikke vi så mye for pengene som før, og byggeprosessen blir dyrere enn antatt. Dette er et klart resultat av pandemien. Krigen i Ukraina merkes også i Kenya og prisen på mat er tredoblet. Dette er dramatisk for mennesker som i utgangspunktet lever fra hånd til munn. Likevel kan vi notere oss at i slutten av april måned står seks klasserom fiks ferdige til bruk.

Planen var at skolen skulle gjenåpne mandag 24. april. Slik ble det ikke. Før åpning må det gjennomføres en inspeksjon fra myndighetene, og denne lar vente på seg. Men vi har godt håp om at skolen snart vil fylles av lærevillige elever og ivrige lærere.


Her i Norge har vi innledet et samarbeid med Rotary Moss. De ønsker å støtte oss, og vi ser frem til dette samarbeidet.


OoH-nytt januar og februar 2022

 

Så ble det ikke gjenåpning av skolen i januar likevel. Styret vårt i Kenya ville søke myndighetene om dispensasjon til å starte opp selv om latrina ikke var ferdig. (Ifølge myndighetenes retningslinjer må minst to klasserom og ei ny latrine være på plass før skolen kan godkjennes og gjenåpnes.) Men myndighetene hadde et annet forslag. Skoleåret i Kenya avsluttes i år i mars og et nytt skoleår starter opp igjen i april. Det ble derfor foreslått at vi skulle vente med gjenåpning til april. På den måten vil vi få tid til å bygge mer på skolen og ferdigstille ny latrine uten å måtte ta hensyn til elever. Og latrinebygging har det blitt. Bildene viser at dette ikke er en lett og grei jobb, når det må graves 6 meter(!) dypt. Men her er det ikke mangel på innsats, og vi ser frem til å få latrina på plass i løpet av februar.

Vi har også fått overført beløp nummer to fra Y’s Men, et beløp som utelukkende skal brukes til vinduer og dører i det nye skolebygget.


De eldste elevene våre er stasjonert rundt på ulike skoler i nærheten, og myndighetene vektla også at det ville være det beste for dem at de fikk resten av skoleåret sitt der de var. Så nå setter vi alt inn på at det blir gjenåpning av skolen i april.

Vi vet også at lærerne følger opp elevene hjemme så godt de kan, og for dem som har liten eller ingen tilgang på mat hjemme, får de mat hos oss.


Her hjemme har januar vært en stille og rolig måned. Vi har fått klarsignal fra Hovedgården ungdomsskole, om at de fortsatt vil ha OoH som fadderskole, og vi ser frem til videre samarbeid med dem. Da har vi altså både Hovedgården og Vettre skole her i Asker med på laget!


Det blir dessverre ingen tur til Mbita denne våren heller. Coronasituasjonen gjør at vi har valgt å vente. Vi vil planlegge tur så raskt dette lar seg gjøre.


Nå har vi hatt flere måneder med fullt fokus på byggeprosjekt, så det blir fantastisk å få elevene tilbake på skolen.