Bakgrunn

Oasis of Hope er en uavhengig organisasjon som skal yte hjelp til utdanning for fattige og foreldreløse barn på Mbita i Kenya.


Dette gjør vi ved å gi elevene på Oasis of Hope-skolen mat, omsorg og undervisning hver dag. Skolen ligger i et område som er sterkt preget av HIV/Aids. Svært mange barn her er delvis eller helt foreldreløse, og de vokser opp i stor fattigdom. Å komme på skolen med mat i magen er ingen selvfølge. Det er heller ingen selvfølge at de får lunsj hjemme. Dette betyr at enkelte barn går en hel skoledag på tom mage. Vi vet at læringsutbyttet blir deretter, og mange av barna får ikke fortsette på skolen. Uten skolegang vil flere  stikke av til større byer for å skaffe seg en jobb. Dette ender ofte i rusmisbruk og prostitusjon. Derfor er to daglige måltider på skolen avgjørende for at de klarer å fullføre skolegangen sin.


Oasis of Hope ble stiftet i desember 2013. Jeg, Anne Kristi, har vært i Kenya flere ganger og har et stort hjerte for dette landet og menneskene her. I løpet av mitt første besøk i landet, ble jeg kjent med en kenyaner, Charles og hans familie. Vi  syslet i flere år med tanken om å starte et prosjekt sammen. Charles og familien bodde da på Mbita, og hadde nøden rett utenfor stuedøra hver dag.  Hellen og Charles har i mange år hatt et sterkt ønske om å hjelpe de som trenger det mest. De ønsket å starte et barnehjem for en god del år siden, men måtte gi opp drømmen på grunn av manglende finansiering. I stedet tok de til seg fire barn som de har hatt ansvaret for i flere år. De har seks barn selv.

I februar 2013 dro jeg til Mbita for å undersøke muligheten for å starte opp noe som kan bidra til å gjøre livet litt bedre for noen. Jeg ble da introdusert for en barneskole med 82 barn. Samtlige kom fra svært fattige kår, og mange av dem var foreldreløse. Det var her vi fant ut at vi kunne gjøre en stor forskjell. Og da jeg fikk høre at skolen så seg om etter en mulighet for å starte et «feeding program» for elevene, bestemte vi oss.

Etter dette har mye skjedd. Ijanuar 2017 kunne vi flytte inn i nytt, midlertidig skolebygg på vår egen tomtpå Mbita, og på våren 2020 startet vi bygging av et permanent skolebygg i steinetter pålegg fra myndighetene. Vi har møtt mange utfordringer, blant annet medøkte byggevare – og transportpriser. Likevel kunne vi i løpet av våren 2023gradvis flytte inn i den nye, permanente skolen. Her er det elleve klasserom,kontorer og personalrom. I tillegg har vi satt opp et permanent kjøkkenhus, derdet daglig lages måltider til 250 elever, og nye, godkjente latriner. Alt erbygget etter nasjonal standard og godkjent av myndighetene.


I tillegg til mat til elevene, bidrar vi også med noe lærerlønn, ulike avgifter, bøker og engangsinvesteringer, som pulter, vanntanker og annet undervisningsutstyr.


Midlene vi samler inn her, blir månedlig overført til en konto i Kenya, som blir disponert av våre medarbeidere der. Målet er at 100% av de pengene vi samler inn skal gå direkte til prosjektet, hvor mat til elevene er det viktigste. 

Elevene våre

Selv om offentlige grunnskoler skal være gratis i Kenya, må det betales for skoleuniformer, eksamensavgift, bøker og annet materiell. Mange klarer ikke disse utgiftene, og barna må slutte på skolen.

Her blir Oasis of Hope-skolen på Mbita en oase, og selve løsningen på skolegangen. Her får barna begynne uten skoleuniform, og de betaler skolepenger etter evne. Dette gir dem håp for fremtiden.

Pr. januar 2019 har vi ca 230 elever ved skolen. Våre elever skårer svært bra på nasjonale prøver, og skolen blir regnet som en av Mbitas beste.

Lærerne våre

Pr. januar 2019 jobber det 15 personer på Oasis of Hope-skolen på Mbita. 13 lærere og 2 kokker samt en på frivillig basis. Vi betaler dem noe lønn. De får også noe lønn fra det lille elevene klarer å betale i skolepenger.  Likevel er dette mye mindre enn det de ville fått ved å jobbe i en ordinær offentlig skole. På tross av dette velger de å bli på skolen vår fordi de ser viktigheten av at også disse barna får skolegang. Kanskje vi en gang i fremtiden vil klare å betale dem en anstendig lønn?

Styret i Norge

Styret i Norge består av syv medlemmer. Vår viktigste oppgave er å skaffe tilveie økonomiske midler slik at våre partnere i Kenya kan gjøre sin del av jobben. Dette gjør vi ved å engasjere faste givere, arrangere veldedighetsløpet Run for Food og markedsføre oss på ulike måter. I tillegg samarbeider vi tett med styret i Kenya, og de tar oss alltid med på råd før nye ideer iverksettes. 


 • Styreleder: Lena Grønbeck Karlsen - Helsesøster
 • Daglig leder: Anne Kristi G. Jønland - Lærer/bibliotekar
 • Økonomiansvarlig: Kari Lohne - Pensjonert førskolelærer
 • Sekretær: Per Jønland - Ingeniør
 • Styremedlem: Kristin Hulbak Skaar - Lærer
 • Styremedlem: Kristin Ulven Jørgensen - Lærer

Styret i Kenya

Styret består av fem personer. De har jevnlige møter der de diskuterer skolens drift, de ansatte og elevenes ve og vel og planlegger og gjennomfører arrangementer på skolen, som for eksempel Graduation en gang i året. De har også kontakt med foresatte til elevene. Dette er ulønnet arbeid, noe som er viktig for oss. De som sitter i dette styret skal gjøre dette fordi de ønsker å støtte skolen og ikke for tjene på det selv. Styret har daglig kontakt med skolen. 


 •   Økonomiansvarlig: Gawdensia Auma, forretningskvinne
 •   Styremedlem: Johnson Oima, ansatt i barnevernet
 •   Daglig leder: Hellen Nyangia, rådgiver/sosialarbeider
 •   Assisterende leder: Barkey Jim Nyangia
 •   Styreleder: Charles Miugo, revisor og pastor